Sam skrót ASG oznacza AirSoft Gun

Sam skrót ASG oznacza AirSoft Gun. Jest to nic innego, jak replika broni palnej, najczęściej wykonana w skali 1:1. Amunicja do broni ASG to “pociski” z plastikowego tworzywa, a sama zabawa nimi nosi właśnie nazwę AirSoft. Wielu osobom ta gra może przypominać paintball, choć w przypadku Airsoftu nie są wykorzystywane kulki z farbą, a same repliki również różnią się funkcjonalnością.

Rodzaje replik ASG i ich prawidłowa obsługa

Istnieje kilka rodzajów replik ASG, do których zalicza się:

  • sprężynowe – należy je przeładowywać po każdym oddanym strzale
  • elektryczne – nie wymagają przeładowania po każdym strzale, co
  • możliwia strzelanie seriami pocisków
  • gazowe – muszą zostać przeładowane przed oddaniem strzału.

Replika ASG ze sklepu internetowego specshop.pl nie powinna być używana podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak deszcz czy śnieg, ponieważ może ona ulec uszkodzeniu. Warty podkreślenia jest również fakt, że niskie temperatury mają wpływ na żywotność akumulatora w replikach elektrycznych, który może po prostu szybciej się rozładować. Żywotność samych replik zależy od ich użytkowania. Jeśli użytkownik będzie dbał o czystość repliki, jej nasmarowanie i inne tego typu czynności pielęgnujące, może ona przetrwać nawet kilkaset tysięcy strzałów.

Z replik ASG nie można strzelać do osób postronnych, czyli takich niebiorących udziału w zabawie. Można z niej strzelać do ludzi, ale tylko pod pewnymi warunkami. Najważniejszym są oczywiście środki bezpieczeństwa. Gracz powinien być wyposażony w specjalne okulary ochronne. Nie należy również strzelać do graczy znajdujących się w bardzo bliskiej odległości, która powinna być uzależniona od mocy repliki. Strzelanie do zwierząt również jest zabronione. Po zastosowaniu wszystkich środków bezpieczeństwa, wyrządzenie komuś krzywdy strzałem z repliki jest minimalne.